Fødselen til babyen din er den siste stasjonen på surrogatireisen din. Etter ett år med intense forberedelser og hardt arbeid, vil du endelig høste fruktene av din lange venting.
Pons Medical vil sørge for at ditt fremtidige barn blir født under de beste tekniske og menneskelige forhold. Fødslene utføres på et moderne sykehus. Alle operasjonsrom og leveringsenheter er utstyrt med oppdatert spesialisert medisinsk utstyr og utstyr. Miljøet er behagelig og praktisk for både mødre og babyer.
Medisinsk behandling gis kontinuerlig av en høyt kvalifisert stab bestående av jordmødre, fødselsleger, gynekologer, anestesileger, gjenopplivningsassistenter og neonatologer.
Maternity Hospital har også neonatal intensivavdeling og operasjonsrom, som gir pålitelig og effektiv akuttbehandling. Pasientbehandling tilbys hele døgnet. 

Les mer i bloggen: 

Hva bør du bry deg om før fødselen av surrogatmoren din?

Les mer om Barselhuset

Gjør en avtale