Nedenfor finner du noen av de vanligste fordelene og ulempene med surrogati for alle som er involvert i prosessen. Surrogati i Georgia

Surrogatifordeler for tiltenkte foreldre

For tiltenkte foreldre virker fordelene med surrogati åpenbare: siden det er en fin måte å gjøre drømmene om foreldreskap til virkelighet.

Men de hundrevis av familier som har fullført surrogati prosess vil forsikre deg om at fordelene med surrogati strekker seg langt utover det. Her er bare noen av fordelene med surrogati for tiltenkte foreldre:

  • Surrogati fullfører familier. For tiltenkte foreldre som har slitt med infertilitet, noen ganger i mange år, og for de med medisinske tilstander som gjør svangerskapet utrygt, er surrogati ofte svaret på mislykkede forsøk på å skape en familie.
  • Surrogati gir mulighet for genetisk tilknytning. Surrogati i motsetning til adopsjon, er en slags fertilitetsbehandling som gjør at en eller begge medlemmene av paret kan være foreldre til det fremtidige barnet.
  • Surrogati skaper relasjoner. Mange tiltenkte foreldre utvikler et nært forhold til surrogaten og familien hennes under prosessen, og etablerer meningsfulle bånd som kan vare livet ut.
  • Surrogati innebærer få overraskelser. A lovlig bindende kontrakt som skisserer alles forpliktelser og forventninger vil bli forhandlet og diskutert og deretter signert før embryooverføringen, slik at både de tiltenkte foreldrene og surrogatmoren vil vite deres rettigheter og plikter og hva de kan forvente under surrogatiprosessen.
Surrogatifordeler

Surrogati fordeler og ulemper for surrogatmødre

Kvinner som vurderer å komme surrogatmødre er ofte spurte"Hvorfor surrogati?", "Hva er det for deg?".

Surrogatmødre har mange forskjellige grunner til å være surrogatmødre, og hver kan finne forskjellige belønninger i opplevelsen. Her er bare noen få surrogatifordeler for disse utrolige kvinnene som gjør et stort offer for familiene deres og og de tiltenkte foreldrene:

  • Surrogati er en givende gave. Mange kvinner som velger surrogati gjør det for å gi tilbake til en annen familie. Det kreves en spesiell, medfølende person for å bli en surrogat. En surrogat kan gå bort fra opplevelsen med en dyp følelse av stolthet og tilfredshet over at de var i stand til å hjelpe en annen familie.
  • Surrogati lar deg oppleve morsrollen. Surrogatiprosessen lar dem oppleve alle gledene og underene ved graviditeten igjen, selv om deres egne familier allerede er komplette, er de fortsatt mødre til mange barn, og i denne prosessen fullfører de mange ufullstendige familier.
  • Surrogater nyter en følelse av fellesskap. Surrogati er en stor opplevelse, og mange surrogater er i stand til å utvikle dype og nære bånd med andre kvinner som har fullført prosessen.
  • Surrogater er juridisk beskyttet. Surrogatmødre inngår en juridisk bindende kontrakt med de tiltenkte foreldrene, og gir dem muligheten til å tydelig skissere deres forventninger og ansvar under surrogatiprosessen. Dette sikrer alltid at surrogaten vil bli rimelig kompensert.
  • Surrogater er godt kompensert. I bytte mot et årelangt engasjement for de tiltenkte foreldrene og fullføring av familien deres, så vel som de mange fysiske og følelsesmessige kravene ved graviditet, blir surrogaten godt kompensert med et beløp som kan brukes til å hjelpe henne med å nå fremtidige mål og støtte familien, som å kjøpe et hus eller betale for barnas høyskoleutdanning.

Les mer om Surrogati og religion i vår blogg!

Gjør en avtale