• DE IDEALE SURROGATERNE ER MELLOM 21-35 ALDER;
 • DE MÅ HA FØDT LEVENDE;
 • DE HAR HÅTT UKOMPLISEREDE GRAVIDITETER OG FØDSELS;
 • DE ER GODT HØYDE OG VEKTPROPORTJONERTE (BMI MÅ VÆRE UNDER 33);
 • DE MÅ HA OPPLEVT EN HELTIDIG GRAVIDITET OG LEVERING;
 • DE HAR STØTTE FRA SIN EKTE ELLER PARTNER (NÅR AKTUELL);
 • DE ER VILIGE TIL Å OVERHOLDE ALLE KONTRAKTS- OG MEDISINSKE FORPLIKTELSER GJENNOM PROSESSEN;
 • DE MÅ KUNNE BESTÅ EN BAKGRUNNSSJEKK LYKKES;
 • DE HAR LEST OG FORSTÅTT SURROGACY PROSESSEN I STOR DETALJER;
 • DE ER VILIGE TIL Å TA MEDISERINGER VIA INJEKSJON (NÅR LEGEN INSTRUERT);
 • DE BØR IKKE RØYKE ELLER TA ULOVLIGE stofferELLER BLI UTSATT FOR ANDREHÅNDSRØYK;
 • DE BØR VÆRE VILIGE TIL Å AVSTÅ ALKOHOL GJENNOM DEN MEDISINSKE PROSESSEN OG GRAVIDITETEN;
 • DE HAR IKKE NOEN SEKSUELT OVERFØRTE SYKDOMMER SOM VILLE UTSETTE HENNE ELLER BARNET HUN BÆRER FYSISK SKADE;
 • DE HAR IKKE NOEN PSYKIATRISK SYKDOM, ELLER TAR medisiner for depresjon eller angst;
 • DE HAR IKKE GJORT NOEN TATOVERINGER ELLER PIERCINGER INNEN DE SISTE 12 MÅNEDENE;
 • DE NYT GRAVIDITET OG VÆR MOTIVERT OG GLAD AV ØNSKET OM Å HJELPE ANDRE MED Å SKAPE ELLER TILLEGG TIL SIN FAMILIE.
 

Les mer om våre prinsipper for vår surrogatmors rekruttering  i vår blogg!

Kan være interessant for deg: Tre nivåer av overvåking av surrogatmødre vi utfører i Pons Medical

Kvalifikasjon for surrogati

Gjør en avtale